رعایت اخلاق علمی و حرفه ای و کپی رایت در نگارش مقالات
1395/12/24
 
 
 
 
باعنایت به حضور اساتید برجسته وارزشمند کشور و حمایت رسمی نهادهای مختلف علمی واجرایی معتبر و جایگاه بسیار مهم جامعه متعهد علمی دانشگاهی کشور و تاکیدات آنها، رعایت اخلاق حرفه ای واصول اولیه علمی از الزامات تهیه وارسال آثار علمی پژوهشی برای همه شرکت کنندگان در این کنفرانس می باشد.
 
 
 
images12
 
 
 
 
مسئولین علمی واجرایی کنفرانس، هیات علمی های محترم و مجموعه دبیرخانه کنفرانس با عنایت به جایگاه ارزشمند و والای پژوهشگران گرانقدر حاضر و فعال درکنفرانس، از تمامی ارائه دهندگان مقالات تقاضا دارند تا اصول اولیه تهیه و ارسال یک مقاله علمی اعم ازاعلام منابع وماخذ، رفرنس دادن در بخش هایی که از دستاوردهای دیگران استفاده شده ونیز عدم کپی برداری از سایر مقالات ودستاوردها را به جد مد نظر قرار داده وما را درجهت هرچه پربارتر شدن کنفرانس یاری نمایند.
 
 
 
 
download2
 
 
 
بدیهی است باعنایت به اعلام اولیه در شیوه نامه نگارش مقالات کنفرانس، هرنوع اثبات کپی برداری از نتایج تحقیقات ودستاوردهای دیگر پژوهشگران علاوه برحذف مقاله مذکور از شرکت در دوره های بعدی کنفرانس نیز محروم خواهند شد.