نحوه آدرس دهی مقالات در کنفرانس جهت ارائه به دانشگاه
1395/12/24

 

 

به اطلاع کلیه اساتید, اعضای هیات علمی و دانشجویان گرامی می­رساند آدرس دهی محققین محترم باید به صورت زیر در مقالات اعلام گردد.

 

 

به عنوان مثال:

 

"بخش مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران"

 'Department of Chemical engineering, Shiraz university, Shiraz, Iran'

 

 

و یا

 

 

 "دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران، گروه مهندسی پلیمر، تهران، ایران"

 'Department of Polymer engineering, Tehran branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran'

 

 

 

شایان ذکر است در صورت عدم رعایت این نحوه آدرس دهی؛‌ ممکن است نویسندگان محترم نتوانند از مزایای تشویقی چاپ مقالات خود مانند نمره تشویقی مقاله برای پایان نامه (دانشجویان کارشناسی ارشد)، همچنین محاسبه در امتیاز پژوهشی و ارتقاء،‌ گرنت پژوهشی و ... (اساتید گرامی) استفاده نمایند.