سین برنامه روز های کنفرانس، پنل سخنرانی ها و کارگاه ها
1396/02/05

 

 

 

ضمن خیر مقدم خدمت تمامی شرکت کنندگان و مهمانان گرامی، سین برنامه کنفرانس در روز اول و دوم برگزاری به شرح ذیل می باشد و بدینوسیله برنامه پنل های سخنرانی، کارگاههای آموزشی و ... مشخص می گردد:

 

 

photo_2017-04-24_17-46-25