برگزاری جلسات هماهنگی کمیته اجرایی و کمیته علمی کنفرانس
1395/12/29

 

جلسات هماهنگی کمیته اجرایی و کمیته علمی دومین کنفرانس ملی فناوری های نوین در صنعت لاستیک و پلیمر جهت برنامه ریزی و اجرای بسیار مناسب امور مقدماتی و اولیه مربوط به کنفرانس بصورت هفتگی برگزار می شود و از آنجایی که شورای سیاستگزاری این کنفرانس به‌دنبال نزديك‌تر كردن ديدگاه‌هاي صنعت و دانشگاه در حوزه صنايع لاستيك و پليمر هستند در این خصوص هماهنگی لازم صورت گرفته است.

 

 

 

11

 

 

 

22

 

 

 

 

33

 

 

 

44