جلسات هفتگی حامیان علمی و عوامل اجرایی کنفر انس
1395/12/23

 

 

به همت مدیران و دبیران علمی و اجرایی کنفرانس جهت برگزاری هر چه بهتر و ارتقا سطح کیفی و علمی دومین کنفرانس و نمایشگاه ملی صنایع لاستیک و پلیمر جلسات هماهنگی بین اعضا ومسئولین بصورت هفتگی و بطور منظم برگزار شده و آخرین رویدادها و اقدامات و برنامه های مرتبط با برگزاری این کنفرانس مورد بررسی قرر می گیرند.

 

 

 

photo_2017-02-10_12-16-59

 

 

 

در این جلسات هماهنگی، در دفتر دبیر محترم کنفرانس جناب آقای دکتر پرهیزکار برگزار گردیده و در زمینه مشارکت جامعه علمی و دانشگاهی و جامعه صنعتگران و صاحبان فن و تمامی افراد علاقه مند و فعال در حوزه لاستیک و پلیمر برنامه ریزی و هماهنگی های لازم مدنظر قرار گرفته و تا تصمیمات لازم اخذ گردد.

 

 

 

photo_2017-02-10_12-17-11

 

 

 

photo_2017-02-10_12-16-53

 

 

 

photo_2017-02-10_12-17-19

 

 

 

photo_2017-02-10_12-17-28

 

 

 

photo_2017-02-10_12-16-46