پیوستن ISC به جمع حامیان دومین کنفرانس لاستیک و پلیمر
1395/12/03

 

 

به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند که با پیگیری های انجام شده توسط مسئولین اجرایی «دومین کنفرانس ملی فناوری های نوین در صنعت لاستیک و پلیمر» در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) که معروفترین و معتبرترین پایگاه علمی در ایران می باشد نمایه گردید و این کنفرانس مورد حمایت این پایگاه معتبر قرار گرفت و بدین ترتیب کلیه مقالات پذیرفته شده در این پایگاه انتشار خواهد یافت.

 

 

قابل ذکر است با توجه شرایط جدید این پایگاه و بخشنامه های اخیر دانشگاهی، نمایه شدن مجموعه مقالات این کنفرانس در پایگاه ISC یک امتیاز بسیار خوب برای شرکت کنندگان در کنفرانس محسوب می شود که دربردارنده نمره مقاله برای دانشجویان و امتیاز پژوهشی برای اساتید و اعضای هیات علمی و اعتبار بیشتر برای صنعتگران می باشد.

 

 

 

55